सूचना प्रकासित गरिएको

LGCDP को तर्फबाट जिविस र न.पा करारमा नियुक्त हुने कार्यक्रम अधिकृत, सामाजिक विकास अधिकृत तथा इन्जिनियर पदको परिक्षा संचालन हुने सम्बन्धमा |

विस्तृत जानकारीको लागि तल click गर्नुहोला |

Supporting Documents: