धनकुटा नगर कार्यपालिकाको वेवसाइट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
67% (6 votes)
ठिकै
22% (2 votes)
नराम्रो
11% (1 vote)
Total votes: 9