धनकुटा नगर सभाको तेस्रो अधिवेसन सम्पन्न ५२ करोड ८९ लाख ४३ हजार बजेट स्वीकृत

धनकुटा नगर सभाको तेस्रो अधिवेसन २०७५/३/८ मा पेश गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम

धनकुटा नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५/३/९ मा भएको पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती

धनकुटा नगर कार्यपालिकाको २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मिति २०७५/३/९ मा पत्रकार सम्मेलन मार्फत  जारी गरिएको प्रेस  विज्ञप्ती