Error message

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व २०७४/०७५ को बार्षिकबजेट,नीति तथा कार्यक्रम !

धनकुटा न.पा.कार्यालय 

२०७३ पौष २९ ,शुक्रबार ,धनकुटा न.पा कार्यलय सभाहल 

धनकुटा नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७१|७२ को बार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न

धनकुटा नगरपालिकाले गत आर्थिक बर्ष २०७१।७२ मा सम्पन्न बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तथा बजेट एवम नगरपालिका कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा बार्षिक समीक्षा गोष्ठी धनकुटा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तीर्थप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा २०७२ साल भदै ४ गतेका दिन नगरपालिका हलमा सम्पन्न भएको छ । समीक्षा क

बजेट तथा कार्यक्रम २०७२/७३

धनकुटा नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को बार्षिक बजेट ,नीति तथा कार्यक्रम