FAQs Complain Problems

सूचना

धनकुटा नगर्पलिकबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
60% (12 votes)
ठिकै
40% (8 votes)
Total votes: 20