FAQs Complain Problems

धनकुटा नगर्पलिकबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
59% (19 votes)
ठिकै
41% (13 votes)
Total votes: 32