FAQs Complain Problems

सूचना

धनकुटा नगर्पलिकबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
61% (14 votes)
ठिकै
39% (9 votes)
Total votes: 23