FAQs Complain Problems

धनकुटा नगर्पलिकबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
61% (11 votes)
ठिकै
39% (7 votes)
Total votes: 18