FAQs Complain Problems

धनकुटा नगर्पलिकबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
56% (19 votes)
ठिकै
44% (15 votes)
Total votes: 34