Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

धनकुटा नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५/०२/१४ गते बसेको बैठकबाट पारित २०७५ का लागि निर्णयहरु

धनकुटा नगर कार्यपालिकाको  मिति २०७५/०२/१४ गते बसेको बैठकबाट पारित २०७५ का लागि निर्णयहरु