FAQs Complain Problems

२०७५ माघ २७ गते लिइएको अन्तर्वार्ताबाट सफल भएका उम्मेदवारहरुको नतिजा प्रकाशन

२०७५ माघ २७ गते लिइएको अन्तर्वार्ताबाट सफल भएका उम्मेदवारहरुको नतिजा प्रकाशन
२०७५ माघ २७ गते लिइएको अन्तर्वार्ताबाट सफल भएका उम्मेदवारहरुको नतिजा प्रकाशन

हिमालयन पोलीटेकनिकल इन्स्टिच्युट इटहरी सुनसरीको आयोजना तथा सहयोगी समाज नेपाल/ SWISS Contact र धनकुटा नगर कार्यपालिकाको लागनी र संयोजनमा संचालन  हुने कुक तालिम ३ महिने र ड्रेस मेकर (सिलाइकटाइ) ३ महिनेको मिति २०७५ माघ २७ गते लिइएको अन्तर्वार्ताबाट सफल भएका उम्मेदवारहरुको नतिजा प्रकाशन |