FAQs Complain Problems

आ.व.२०७३/७४ को नगरस्तरीय पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न

यही मिति २०७१/०८/२५  गते धनकुटा नगरपालिका कार्यालयमा आ .व.२०७३/७४  को लागि नगर स्तरीय पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ |सोही कार्यक्रमको केहि झलकहरु :-