FAQs Complain Problems

एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठक २०७२ पौष २६

मिति:२०७२/९/२६ गते आइतबार धनकुटा नगरपलिका कार्यालयको सभा हालमा
धनकुटा नगरपालिकाको आ.व २०७३/७४ को वार्षिक योजना कार्यक्रम र बजेट तयारीमा आयोजित एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ | कार्यक्रमकोकेहिझलक: