FAQs Complain Problems

धनकुटा नगरपालिकामा कार्यरत वडा सचिवहरुको सम्पर्क विवरण

क्र.म नामथर  वडा कार्यालय  मोबाइल न.
१  चन्द्रकला पाण्डे  वडा न. १ हिले ९८६२००९९४८
२  छत्र बहादुर कार्की वडा न. २ भिरगाउ ९८५२०५७६९५
३  नेत्र प्रसाद काफ्ले वडा न. ३ कागते ९८४२०५५१५७
४  कुमार खड्का  वडा न. ४ देव्रेबास ९८६४६५२२५७
५  मनकुमारी लिम्बु  वडा न. ५ कोप्चे ९८४२४५०१८८
६  नारायण रायमाझी वडा न. ६ सल्लेरी  ९८४२०३३७४७
७  सुमित प्रधान वडा न. ७ बसपार्क ९८४२१५६५३५
८  तेज बहादुर थापा वडा न. ८ बसपार्क ९८५२०६१८५६
९  सुजता राई वडा न. ९ बेलहारा ९८६०९६५३९३
१०  कृष्ण प्रसाद भण्डारी वडा न. १० पात्ले  ९८५२०६१९११