FAQs Complain Problems

सूचना

धनकुटा नगर्पलिकबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
56% (30 votes)
ठिकै
44% (24 votes)
Total votes: 54