FAQs Complain Problems

धनकुटा नगर्पलिकबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
56% (94 votes)
ठिकै
44% (75 votes)
Total votes: 169