FAQs Complain Problems

धनकुटा नगर्पलिकबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
54% (32 votes)
ठिकै
46% (27 votes)
Total votes: 59