FAQs Complain Problems

धनकुटा नगर्पलिकबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
56% (37 votes)
ठिकै
44% (29 votes)
Total votes: 66