FAQs Complain Problems

शाखा प्रमुखहरुको सम्पर्क विवरण

क्र.म नामथर  पद शाखा मोबाइल न.
१  टीकादत्त राई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  कार्यालय  प्रमुख  ९८५२०३९१११
२  मिङमा दोर्जी शेर्पा इन्जिनियर योजना  ९८५२०५००३१
३  राजु गुरागाईं  राजश्व अधिकृत  राजस्व  ९८४२०६२७४१
४  डम्बर रोगु  प्रशासकीय अधिकृत  प्रशासन ९८४२०३८०६३
५  नुषराज श्रेष्ठ प्रबन्धक सामाजिक विकास   ९८५२०५०७०५
६   उपेन्द्र खनाल  वित्त अधिकृत  वातावरण  ९८५२०५०५०४
७  थोपा निरौला  सूचना प्रविधि अधिकृत  सूचना प्रबिधि  ९८६२७७८१३७
८  देवी प्रसाद सुबेदी  बिद्यालय निरीक्षक शिक्षा  ९८५२०६१४३०
९  लोकेन्द्र कुँवर आन्तरिक लेखा परिक्षण अधिकृत आन्तरिक लेखा परिक्षण ९८५२०४९०००
१०  तारा सुबेदी  वरिष्ठ हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य  ९८५२०५१७७४
११  सुर्य प्रसाद सापकोटा  बालीसंरक्षण अधिकृत  कृषि  ९८४२३५४७८४
१२  चन्द्रकुमार लालकर्ण कविराज निरीक्षक आयुर्वेद इकाई ९८५२०६११२१
१३  विकास अधिकारी  सचिवालय प्रमुख  सचिवालय   ९८५२०५०५९२
१४  नविना तुम्बा महिला विकास निरीक्षक महिला विकास ९८४२१११०११
१५  सर्मिला तामाङ कम्पुटर अपरेटर जिन्सी ९८४२१०९८५३
१६ नर बहादुर भुजेल  लेखा अधिकृत  लेखा  ९८५२०५०५२३